สวนสัตว์ที่ไม่ได้มีแค่สัตว์ – Planet Zoo #1[ENG CC] (มีต่อมั้งไม่แน่ใจ)


*Elephant noise* *Laughing* Greetings to all the people watching at home at school, at the office, on the bus, on the motorcycle, on the subway Today I’m playing “Planet” “Zoooooooooooooooo” *slurp* My salivas again I’ve previously played Planet Coaster Which is beta from a while ago I was planning to go back and play but I actually love this type of game building amusement park and all however, this game is building a zoo What? Today I really want to play So I might as well just record it I will be building a zoo in my own style Many of you may be wondering why don’t I play ‘Home Sweet Home 2″ oh! you can name your zoo? Not this “JiiZoo” Yes!! You can tell it’s tender to nature by its name Even though I look like a thief but I am very gentle You could choose the theme of the zoo for now, you could only use “grassland” which is a grassy area and Asia is the only one available Aow? gotta name the zoo again “DunnowattoZoo” right now we are now at the meadow OMG!! IT’S SO BIG!! There’s nothing other than this small park entrance Oh! these are all grass, not just a plain field there is only this entrance This is where our customers or visitors will come in first thing you will see when you enter is this way and pay for your tickets too Okay everyone It’s very blank same as my head right now let us start off by removing this tree removing the tree cost money too what is this It’s given for free but you have to pay to remove it *disappointed* right to the right side of the entrance there will be there will be something and the left side would be *laughing* wait a second as we enter let me learn the pathway first Which type of ground is it is it this stone tiles oh yes it is we will extend the entrance I think I will cut it into two ways left and right lets start with this side then go straight small turn good? okay then we are going to leave a small space in the middle for decorations maybe a little bigger very nice a little more straight then turn back it should be exactly the same length here turn back into the path Why?! It’s okay now when you enter you could walk around this area and in the middle, we can decorate it so I’m going to make another way to the right for this place would be like the centre when you meet up with your friends you would first have to come to the centre wait a minute the important thing that we must have is a facility which provides convenience what do they have these are for the staff there are for the visitor for the visitors there are… Finance! this is important ATM machines when you enter you can run out of money because you have to buy things from our zoo do I have to put it inside or outside alright right here it will be the first thing you would notice when entered lets put two of them not enough lets make it four people would not have to fight over it as there is enough you immediately pull out your money to pay us when you enter right here there should be information centre “Info Shop” okay incase if the customers want to know any information such as where can they see the snakes something like that over here in case the line is long okay, it’s right at the entrance amazing! people would look for the info centre before anything else when they come in then to the right side I think I will make I don’t know what to call it like a resting area, store zone food and stuff I personally think it’s very important I think it’s important we will take these tiles first extend a little and take the platform that looks natural turn left upward is it too narrow? just add a little more I don’t think it narrow just right lets make it into an oval shape here I don’t know how many types of food store are available now this way and go straight then turn back Okay, very pretty Oho, this design layout is called “Sabeche” slightly mixing it with “Haebichial” here is very clear clearly unplanned the facilities for the visitors here “soda”, a drink shop people will get thirsty while in the zoo this is it a soft drink shop lets just put it here near to the entrance “Gulpee!” should be tasty here food, food, food It will be “Chief Beef” a beef store? lets leave some space or they might argue they will later suppress each other Hey! you or me who has better sales but they’re selling different things Merchandise this is the store where they sell things those, what is it called those products the zoo’s products we will put it directly across the opposite store so they can talk if there’s no customer Oh! it is a balloon store ladies and gentlemen ok, there’s also a “small” shop for buying toys or why won’t it why won’t it *Zrum* with the walkway it does’nt *Zrum* with this way what is this, wait it won’t *Zrum* with the way viewers lets try the toilet. Big toilet over here both male and female When finish eating people might have a stomach ache Put it here where the entrance is close hoo, somehow it’s big. How many people can fit in it? This circle is so beautiful Why did I make it so beautiful? Complimenting myself again
Why have to make it beautifu- What’s in here
here it is! A chair! ok, so there are seats for people to eat Put it right here in front Here better
Ok, two places And this one for the people queuing for the toilet if people come with lots of friends they can wait for each other and here too
is there enough place for two? one, cannot it’s slanted
wait
let’s take it out first Uhhh
Ok man! Yes, and put this in the middle Here
How to use this table? Table
wait Oui, cannot put it here? So bad, here are those security signs Security camera ok This is the security camera
incase there’re some horrible or Ahh, robbing the meat store which is unacceptable let’s put it on all four corners Why put so much cameras! In front of the bathroom too There is a way to decorate the inside
Should it be rocks? Put it a little smaller
and
rocks inside Ok So wont be hiding place for
they call it garbage
so we can see the garbage clearly talking about trash
there have to be a trash can recycle ok put it so people can see it clearly so people won’t litter by the sidewalk Why is the color not blue? Very good! the right side is done So the left side
wait
they have a those “stuff alert” the things you need to have to open a zoo nonetheless staffs
those veterinary something like that and zookeepers must have these people therefore, I will make a way to the staff area wait
this is the queuing tiles here it is! staff’s walkway Ok
let’s separate into different section so the tourist would not be able to enter should this be the entry *err* or here here looks too distinct let’s hide it inside
hide it here continue straight how deep should it be? I don’t know how but there are tons of things we have to construct then let’s build it deep then is it enough?
I think its enough then turn out this way make it into a circle for it to become the staff’s community we have to prioritise the staff or else the staff could get bored bored of the environment, bored of me asking why I’m not playing “Home Sweet Home 2”
because… we have to build “staff keeper hut” this is where the zookeepers stay which is very important
Ok first thing we have “Trade Centre” which I assume is a place where you trade, buy and sell animals Ok, we’ll put it near each other this is to save the space maybe a little further
Ok, and then “Vet Surgery” which is Veterinarian, where these people will be staying here looks alright, there’s a one square gap right at the corner alright friends on the different side, there will be “Quarentine” I think this is where you keep the animals maybe for the wild fierce animals, I think but we must have this
to contain the snakes *laughing* I don’t know if you can own a snake
I’m just guessing there might be
put it right here Very nice! and there’s “Workshop” It is for *errrrrr* for those mechanics *snoring sound* *oui* the snore sounds the same “Research Centre” is where you conduct all the reasearch it’s also required why are there so many facilities
I’m running out of money the thing is it’s expensive “Staff Center” *ohoo* where the staff gathers the staff gave to have a place to stay Alrighty the staff will have a place to stay
right here my friends Ok, there’s only $6700 left everyone *WOO!* I’m so dead what else?
is that all? Ok, since there are the staff facilities the next thing we should have is… is the staff where is the staff? zoo there are “staff” “Caretaker” the babysitter let’s go How many of them?
let’s go with two first there’s not even a single animal yet *Chuckle* There aren’t any animals “Keeper” one of them
I don’t even know the difference between keeper and caretaker let’s make it three
there should be a lot of “Keeper” “Mechanics” to look after all the electricity system “Security” the guard one is enough
there won’t be much problem yet “Vender” these are the shop keepers? Ow? so these store doesn’t have any staff? Ok, drink store and beef store Hei! they went right in Balloon shop, Ok the toilet doesn’t need a staff *aww* so adorable they are all walking into the store do we have to have this?
the information centre Hei! he went in immediately *Baa!!* Uncle, look after this for me looks like there is an umbrella inside here the vets’ team very “Sumpen” a mixture between important and necessary Ok, let’s change it to the morning I can’t really see Awesome! the next thing we are going to do is which we should have done it a long time ago is tell P Chon that Nam likes P Chon
Noo wrong is building the cage for showing the animals this is wood this is brick which one? there are also many grades
these are not climb-able this also cannot be climbed and waterproof this is not waterproof Oh Ok, don’t forget that there are also marine animals a two-meter tall wall this is it first types of animals I’m gonna show it here in front so when the customers enter they would see it right away where should we start so difficult let’s start right here and head this way would it fit nicely? wait why doesn’t it “snap angle” for me Ok, look fine then turn here can we make this straight? I think so, wait Ok, turn here and continue straight Done, I don’t know what animal would be staying here yet and then turn I think this is enough, It’s quite huge Ok, then go straight and it would fit perfectly *Heii!!!!!!!!!* why is it off Ok *Oui* not so beautiful but Ok, just use this first we can correct it later here it is the first cage *Yeahhhh* there will be a door for the staff this is not the customer’s door this is the staff door for the staff to enter
and look after the animals feed them and stuff *err* it’s right behind the staff area
the staff could enter easily the walls *ahh* here, we could make it into a glass
for the people to see and that’s it? *Oui* not enough I would expand the glass wall follow this way OK! Yay! the tourist could just walk in and *Ouiii* the animals are so adorable here in front “low on cash” What? *Ho!* Our profits are currently negative where do we take the animals from, wait “Trade centre” Ok, the game told me at the beginning habitat trading, there are these animals are in…
these animals are given to us for free Ostrich! *Oho* I want to raise something else first I know it’s cute but *Oho* this “African Buffalo” Umami his name is “Umimana” every one of you cost so much *Ohooooo* even the turtle cost $450, I’ve only got $300 is there anything cheap!? *Oui* a tiger ostrich is quite cheap however the “Champ breed” the golden medal breed is kind of pricey here why are there only ostriches we can change the price unit to cash those available in cash would be “Springbok” “Sable Antelope” it’s a mountain goat! “Gemsbok” wait there are a variety of breeds which one should we raise first
this one is $220 just look at goats for now my friends It may look like a deer but I think It’s more similar to goats “Animal Storage” Ok
I adopt two of them there’s “Sable Antelope” and “Springbok” are they able to stay together I’ll try putting it in first here he comes running
he’s coming in fast carrying a box inside For the people who is questioning why I’m not playing “Home Sweet Home 2” It’s because… *Oui* *Huiiiiiii* little guyyy his name is “Najao”, “Najor” his name is so difficult to read *Huii* this is cuter but I think It’s a different species did I take the wrong one “Springbok” and “Keisha” her name is “Keisha”
She’s an Antelope I’m not so sure if they could stay together but they are already together Ok?
I’m gonna make a pathway for the tourist to be able to see these animals from far away when I said far I mean the way would be long coming this way here! *err* when you look at goats you have to look at it very carefully this is it just make it long first and we can come back and correct it the tourists are slowly coming let’s take a look and see what he needs “Shelter” oh a resting place but we only have $4 right now *Oi!* -$26 what is this *Oho* and the shelter is very expensive
it’s continuously going down what should we do think think think think let’s remove the balloon store first no one would by the balloon
we got back $1900 everyone we have to build this it is a it is a donation box, here so when the tourist sees the animals and think
” *Oui* they are so cute” they would donate their change
so we’ll get a little money from here people are donating, really! let’s see how this guy is doing
he needs he needs a very large grassy area those short grasses here! Ok the grass is too high he doesn’t like it I’ll make you a new one little guy like this there are still some left, we have to make it completely green that’s correct! I think he really hates high grasses Ok we’re done after that, we need some space for dirt add a little this way right in front Ok, is it all green yet? I think it’s enough and he’s happy the surrounding is done so there is still “Hard Shelter” I’m saving money for it “Food Enrichment” is they also need toys! for their own entertainment which which is not yet available these toys are for climbing, wait I have to It has to research first *Ha Ha!!* *Laughing* they’re happy and donating too thank you for the donation *oh* look at this they come here as a family the characters, the tourists have so many different types of looks very cool
we have to research those “Springbok” first so we could bring them toys
they are really different species different species and I left it in the same cage “Njau” you get out of there first then we sell it so we have enough money to buy another Springbok so it has a friend it’s here! *Yayy* it’s a very striking animal tourist would be very excited to see these two goats, are they? I’m going to decorate his cage by making a small pond I’m going to do it the difficult way by digging this area up and pouring the water in later as we are low in budget we could only feature two goats We have to try very hard to decorate it very nicely to attract customers If it was me buying the ticket just to see two animals honestly, I would rather go home the ground is not smooth
we are going to make a small smooth slope down so they would be able to go down and drink the water so it would both look good and able to provide water it would be an amazing scene not as good as I thought but looks fine now I will decorate the inside we need, this little guy is from Africa he would need the trees that are “Continent” from the continent of Africa these things could be use don’t worry I will take care of you I’m using you to find money so I have to, it’s called proving you a great environment so you can have a very good life put it right here,
By the way, have we finished our research why is it taking so long researching level 3? *Oui* its done level 2 is done there should be more things available for the animals to have fun with let’s see what toys are there *err* it’s in “Habitat” am I right?
*Hei* this one? a ball there is only this ball that is able to use for now will he kick the ball?, I think he’s more likely to fetch the ball let’s leave it near the viewers so people could see it here, and lets make it two I wanna see him play
do you want to play? the staff is cleaning the walls I think we have enough money to build a shelter I’m going to expand the cage to this area to make a resting area for them Asking why I’m not playing
“Home Sweet Home 2” its… why is it stuck like this remove this then move it here and connect the other one here is this Ok?
is it straight Ok then we remove this *Yes!* *Perfect!* and then shelter its enough for both of you make it face the viewers so people could see when they sleep will they get shy? if it’s us we wouldn’t want anyone to look at us when we are sleeping its fine I don’t think they’ll be shy he’s playing with the ball *Hei* she’s picking up the ball *excited sound* she is currently carrying the ball towards the pond someone already brought one stay input to see if she did this playing is happening, she is walking here drop to the ball and it rolled into the pond how are you going to get the ball back? *Ahhh* let me make the bed for you
people are happy from seeing them carrying the ball back and forth we have been given a food toy “Barrel Feeder” a food distribution it comes in a tank
let’s put it here how are they going to eat from this by rubbing their head against it? put one here for when they wake up they are enjoying their life running around and having fun here, here, here it’s rubbing its head just like I said the food would fall so they can eat it *err wa* a new lifestyle and the people saw it just in time *err* the view is spectacular what should we do
maybe a little more decoration decorating the pond the green leaves and then take this will this block the view? I think the small one is enough and put it on on this side, I don’t think its gonna block anything right at the corner the smaller ones here and *Yay* it actually looks very nice *err* its amazing
there’s banana trees too? *Oui* everyone look at this it’s sleeping “Keisha” is sleeping It’s so adorable we’ve got a new toy from the research looks like a pole used for cleaning and rubbing one here so they would do the cleaning in front of everyone and one here, there are actually lots of toys very enjoying there’s a total of 69 visitors, now 74 they would stop by and watch where ever the animals are at I was wondering why this area where I spend most of my budget on the food and drinks zone, not a single person comes here why are there so many people at the information there’s bunch of people asking for information *Hoo!* the queue is very long people would be asking what animals are there *oh* we only have several goats *Laughing like about to die* we can see people’s comment it says the kid’s ticket price is so cheap I can smell the Springbok’s poo adult’s tickets are also cheap *Oho* lots of people are talking about the price in a good way its very and, *ow* views the springbok’s view from here is just Ok not that good just Ok?
this is a very good view for a price like this time to expand the area everyone I’m going to add a walkway to this side people will come this way so they would pass the beef and drinks store that I have worked hard for no one has subsidize my hard work you cant remove this tree Ok we are going to build to this right side when people walk by they will be like *hey oui* I just remembered that I was thirsty and they will buy the drinks Ok?
who am I talking to the theme on this side would be Westland
it would be something like It’s going to look like an abandoned area so it would look wild and give the feeling of a very dark and scary surrounding when you walk in this area you would feel like your subconscious is in the Westland a dry area where people don’t know about and is able to be helped we are going to connect it here over here I will be raising Ostrich because It’s given to us for free and we haven’t used it so we can save some money we haven’t buy any new animals
but let’s try Ostrich first they might need a little bigger area and If anyone is curious why I’m not playing
“Home Sweet Home 2” this is because continue it here just right! how is this possible! the staff door, we have to hide it here a little to the right side Ok, then we make the worker’s walkway so they could walkthrough here only staff are allowed to use this “Staff Only” Ok go straight then turn here wait you could just turn it like this? just like this Ok, looks nice and now we take the Ostrich where we have three of them in our inventory put them right here the first guy “Abeke Abeke” Ok the second one and the last one is called “Jabula” “Jabulani” thats right and now we wait for the staff where he has to carry it from the keeping cage *chuckles* it would take him ages to get here he’s here, he’s here, he’s here he had to walk so far we should have built a keeper hut nearby
but I don’t have enough money left only $953 throws *Oho* the box is so big
it’s so BIG are these walls enough to contain him here comes the second one “Khalfani” *Oho* its starting to get hungry what type of biomes does it need
they need short grass again I got this
hey don’t fight why are you guys fighting look it’s taunting each other *Hei* they are kicking each other! *HO!* two birds cant stay in one cave am I right Ok, we got to change all of this to short grasses I don’t think they would like those tall grasses putting it everywhere looking good *Naa* do we.. do we have to call the staff? the birds are fighting adding a layer, Ok it’s all green maybe a little more let’s do this it’s good enough, wait wait I’m so sorry, I haven’t put up a glass wall give me a second I know you guys want to see it but wait for a while glass wall amazing! actually you can just look at its neck its so long seeing the neck is enough people are slowing coming to this side I need them to walk to this side so I could *Oww* the staff took the bird the staff took him away I think its the one who started the fight “Jabulani” is injured *Oho* it’s a male is the other one also a male? I think it’s possible they are fighting for the place for sure
lets research some toys for the Ostrich so they could get some toys to play with and never forget to leave a donation box to get people’s donation here, very important our money is up to $1200 looks like we are starting to make some profit let’s make some correction to the decorations here not so happy with how I decorate it earlier decorate some more here Ok, I think this it’s very beautiful *Oui* this tree looks amazing looks so green this is where the animals will rest this grass looks nice it looks good at the corner so they people would not be able to see the.. the wall looks fine and some here, Ok “That’s Right” some more here the staff put it over the staff Spectacular! over here, over here *err* they wont be able to see the wall nice add more nice, nice very nice *Oho!* how many do we have one, two, three wait! it’s a newborn *Oho!* that was fast he was born just now, his age is still under a year *Oho* she just suddenly have kids the family is getting bigger! that’s just nice the cage is big enough for all of them some more decoration let’s get back to this area we can’t forget or they will starve place the water fountain right here you guys can come and drink two of them here together Ok and then the food tray I think we have to use a big tray
because the birds are huge *Hui!* this is huge just nice
leave them here in front lets go for the shelter, this is a big one this could fit a bunch the view are not so bad here, you could see everything let’s see the comments it’s so crowded are they blocking each other? this zoo does not have much to see the only thing that sells is the information I dont have enough money for the tickets wait is it that expensive? not so much to see I agree I agree what about this guy he’s hungry and thirsty but why don’t they buy anything wait or yellow is fine and they have to read for red first we have just finished researching for the Ostrich there are balls to play with *Ohooooo* kick the balls what are they doing, taunting each other again?
not yet chill out guys I made you guys a bed this is really for the Ostrich *Oui* they are playing with the balls do.. don’t they might not be playing balls what are you guys doing you maybe they are having a talk “Do you think the wall is to short?” we could… *Hei! Hei! Hei!* dont fight! no! *Oho* why are you fighting when you are living together *kicking sound* they are kicking each other, I’m so dead Staff! staff! yeah thought it would become a bloodbath “Kalfani” that’s great you are going I think two males cannot stay together is anyone buying? there is right here *Oho* someone is buying a drink *Umm* “I’m just getting thirsty” let’s see where she’s going
after buying a drink she should be going to.. have a look around there’s a springbok there do you wanna see it? she’s walking *Aow* you’re leaving? dont leave yet Oh she’s not leaving she’s just coming to the information to ask where she could see the goats…. she’s not leaving yet just going to the ATM she walked passed the ATM she’s not leaving yet, maybe her friends are waiting outside so they could come back in together just right here here you see these are her friends she just met here friends maybe they are waiting at the lift
in here is the lift I assume she’s gonna walk out and go back in the zoo again she’s gone damn it! let’s look at this family’s perspective
what is the father seeing when he enters Ok they are entering
*Oui* it’s very beautiful the first thing they saw is the guard so crowded they did not stop by the information which means they have been here before a regular customer the tourists perspective is actually very nice just the front here is clear because we haven’t build anything yet *err* the father is bring the family to see the the goats here even though they have been here and seen it but they want to see it again because our goats are cute *Ewww!* after you are done watching please donate too there are tons of things to research here in the workshop dozens of facilities are now available there’s train and stuff *Oho*
we’ve unlocked lots of it and this is the overall look of “DontKnowWhatToZoo” If you guys want to see more feel free to leave a comment I’m not so sure if you guys enjoyed this If you want to see the next episode I am going to expand the area I will keep expanding and raising all the animals for everyone to see I would like to say goodbye for today with this goat this one goat in this cage see game yesterday *Outtro*

64 Comments

 1. YEENNERZ October 24, 2019 at 8:37 pm

  YNotPlayHSH2 Zoo

 2. วิทกมล คำเเสง October 25, 2019 at 8:15 am

  รับสมัครพนักงานมั้ยคะ แงงง น่ารักมากเลย

 3. Navaporn Noihad October 25, 2019 at 10:11 am

  อยากให้ถึงวันที่เกมกลับมาเปิดเซิฟแล้ววว

 4. เจ วงษ์นวล October 25, 2019 at 1:23 pm

  ไครสงไสว่าโฮมสวีทโฮมผมยังไม่ได้เล่น "โฮ้ยตีกลอบไปทางนี้" 😕😂😂

 5. 78 KuroNeko October 25, 2019 at 1:30 pm

  เข้ามาตื่นเต้นเพราะพึ่งเห็นคำว่า ENG CC //ซับอิ้งอย่างนั้นเหรอม o

 6. aommie miu October 25, 2019 at 3:11 pm

  ฟังจากเสียงต้องหล่อแน่เลย😀

 7. THIRD THIRD October 25, 2019 at 3:25 pm

  😑😑😑😑😑😑😑

 8. LightPillar October 25, 2019 at 3:36 pm

  รักความมีENG CC <3 กลับมาดูอีกรอบเพื่ออ่านเลยค่ะ555

 9. Chanakan H. October 25, 2019 at 4:38 pm

  น้อนนน

 10. Fanday tv October 26, 2019 at 2:09 pm

  😁😁

 11. SRY F October 26, 2019 at 7:02 pm

  คือรอฟังตาเอกนางมากอะว่าทำไมไม่เล่นhsh25555555

 12. ดาววว October 27, 2019 at 5:27 am

  ชอบการเรียก น้อนนนนนน😂😂

 13. Taksaon Aunampaichit October 27, 2019 at 7:30 am

  I love that English CC 😍😍

 14. Aranda Viengchai October 27, 2019 at 6:19 pm

  ชอบมากกพี่เอกกก มากๆๆๆๆๆๆๆ ปกติไม่เคยเม้นแต่ชอบมากกก นุรักพี่ทำอีกนะ พี่ทำให้นุมีความสุข🧡🥳

 15. PooH sky October 28, 2019 at 3:02 am

  ว้าวมีSUB ENGตั้งแต่เมื่อไหร่เนี้ยยย

 16. กรวรรณ ด้วงน้อย October 28, 2019 at 9:58 am

  Hain zoo

 17. Wolferlyn October 28, 2019 at 12:46 pm

  มีซับENG แล้ววว 👏🏻 💕

 18. mildbp October 28, 2019 at 12:59 pm

  เพิ่งเห็นว่ามีซับอิ้ง น้องรักสิ่งนี้

 19. PiNuRust October 29, 2019 at 11:06 am

  พึ่งเห็นว่ามีซับอังกฤษแล้ว น่ารักที่สุดเรยง่ะ

 20. beebeebombam October 29, 2019 at 11:13 am

  จากใจคนพิการทางหู และเพิ่งพบว่ามีซับเพิ่มมา

  ไม่เคยอยากบอกรักใครมากขนาดนี้มาก่อนค่ะ รักพี่เอกค่ะ 😭💕

 21. Slackgler IDV October 29, 2019 at 11:27 am

  27:00 Home sweet home2 เพราะว่า นี่!! แล้วเราก็ตีมาตรงนี้ (จะได้ตอบมั้ยเนี่ยยย)

 22. คนปานกลาง ล่ะมั้ง October 29, 2019 at 3:55 pm

  มีซับ Eng!!!

 23. Ke_ eN October 30, 2019 at 12:55 pm

  ผมอยากดูพี่เล่นfifa19มากๆเลยเพ้

 24. Little Cat October 30, 2019 at 4:28 pm

  มัซับอิ้งแล้วววว ไม่รู้ว่าทำเพราะใครแต่ก็ขอบคุณที่ทำนะคะ คุณน่ะน่ารักที่สุดเลย

 25. Rapz No Tomato October 31, 2019 at 7:21 am

  กลับมาดูอีกรอบ with ENG CC

 26. เบนนี่ผู้นําการอวย และล่องแพยูวิค October 31, 2019 at 6:15 pm

  นี่พึ่งสังเกตุว่ามี sub eng
  ใครทำไม่รู้ แต่รักนะคะ
  เป็นการโปรโมตให้พี่เอกเพื่อที่คนต่างชาติสามารถเข้ามาชมได้โดยไม่งงกับภาษา
  //เลิฟหยูววววววว

 27. วรเดช จินตวง November 1, 2019 at 4:02 pm

  Shaa Dannnnnnnn น้องจูน😆😆😍😍

 28. Mayonaka เด็กสาวแห่งราตรี November 2, 2019 at 1:32 pm

  ซับอังกฤษดีงาม!

 29. kkam November 2, 2019 at 1:42 pm

  ตอนจบวิวสวยสุดเลยค่ะพี่….ตูดน้อนนน

 30. SecrteVenus November 2, 2019 at 3:06 pm

  ช่องตาเหยกมีซับอิงงงงง ว้าววว คนทำเก่งมากกกกกก

 31. butler3251 November 2, 2019 at 5:11 pm

  ใครทำซับ Eng เนี่ย? เก่งมากครับ ซับได้ตรงมากๆ

 32. กอล์ฟ เอวสวิง November 2, 2019 at 7:15 pm

  เปลี่ยนเรื่องเก่งงงง

 33. Revolutionäre Gruppe November 3, 2019 at 7:20 am

  เพราะว่าอะไร!!!!

 34. คิริยางะ คาสึโตะ November 3, 2019 at 8:02 am

  พีี

 35. Iuy Scotcht November 3, 2019 at 8:58 am

  พี่ หนูเป็นคนไม่มีเพื่อน ฟังคลิปพี่แล้วเหมือนมีเพื่อนมาเล่นเกมให้ดูT^Tฮือออ ขอบคุณนะ

 36. Net' ta November 3, 2019 at 2:31 pm

  กลับมาดูตอนที่ 1ใหม่ 😀

 37. SBD408 Svp November 4, 2019 at 4:45 am

  พุงนี้แล้วนะ

 38. Ohm Apiwat November 4, 2019 at 10:49 am

  ถามว่าทำไมผมยังไม่เล่น HSH2

 39. CHOK STM November 4, 2019 at 5:33 pm

  ผมว่าผมไม่อยากรู้แล้วอ่ะครับ จะเล่นเมื่อไร แล้วแต่เลยค้าบบบบบบ

 40. 태태 입니다 November 5, 2019 at 7:45 am

  แปลดีมากแง

 41. OKAMI November 5, 2019 at 9:38 am

  25:15 เสียงหัวเราะโจ๊กเกอร์ชัดๆ

 42. Nishamas Achima November 5, 2019 at 10:09 am

  ชอบความEng cc มีเยอะๆนะคะ อยากส่งพี่เอกออกนอก

 43. Mai pcn November 5, 2019 at 11:15 am

  ชอบเสียง น้อนนนนนน

 44. Zilkung Tv November 6, 2019 at 12:18 pm

  ดูค่าบบบ

 45. Ford Siwa November 7, 2019 at 1:13 pm

  ฮั่นแน่ เมนใครครับ 😉

 46. เนียลอง คือชีวิต November 8, 2019 at 11:03 am

  ฟังเสียงพี่เล่นเกมแล้วนอนหลับเปิดasmrก็ใช้ไม่ค่อยได้เท่าเสียงพี่ขอบคุณค่ะ

 47. ต้อมติดตังค์ November 8, 2019 at 4:00 pm

  สำหรับคนที่กำลังหาวิธีเพิ่มตังใบไม้ไวๆ ผมแนะนำได้ครับ
  https://www.youtube.com/watch?v=69-zcrSTF_g&feature=youtu.be

 48. Nonamese pongpaiboon November 8, 2019 at 11:57 pm

  เล่นแล้วมี ai ติดบัคบ้างไหมคะ นี้มันไม่เดิน ลูกค้าai ยืนติดอยู่กลางถนน แก้ไม่หายเลยTT

 49. พิชญุตม์ อัมพาผล November 9, 2019 at 3:50 pm

  กักกันโรคครับ เวลานำสัตว์ใหม่เข้า ต้องกักโรคก่อน สัตว์เก่าจะได้ไม่ป่วย อิอิ

 50. หทัยชนก พึ่งโพธิ์สภ November 10, 2019 at 2:41 am

  สวนสัตร์เอบฟิกกร

 51. Godof sleep November 10, 2019 at 4:55 am

  ครับ รู้แล้วครับว่าทำไมถึงยังไม่เล่น

 52. พงษ์ศิลป์ สุวรรณพิมล November 10, 2019 at 6:26 am

  อยากให้พี่เอกเปลี่ยนเชลเต้อนกกระจอกเทศเอาไว้ตรงที่มันเป็นช่องได้มั้ยครับ

 53. สุทธิภัทร สุทธิพูล November 10, 2019 at 7:38 am

  ทำไมพีเบย์เล่นแล้วเงินไม่จำกัดอะคับ

 54. Parinyaporn Tokaew November 10, 2019 at 10:46 am

  Yuh

 55. ไอติม'ม วอลล์ November 10, 2019 at 12:42 pm

  หนูมาจากคลิปที่มีคนเทำคลิปบอกว่าทำไมคนถึงรักพี่เอกหนูดูเเล้วคือหนูรู้สึกว่าอยากดูคลิปพี่มากมันมีเอกลักษณ์แบบที่ไม่มีใครเหมือนรักพี่น่ะจ้ะวบๆ

 56. เฮฮา เกมเมอ์ทีวี November 11, 2019 at 9:53 am

  พี่พูดโฮมสะวิดกี่รอบไม่ตอบสักที

 57. วีณา ไกรสิงห์ November 11, 2019 at 3:18 pm

  พูดซักที

 58. Sektisak Prommai November 12, 2019 at 10:02 am

  หัวเราะได้อร่อยมาก

 59. ศุภลักษณ์ ด้วงทองกุล November 13, 2019 at 5:02 pm

  ของผมทำไมชื้อสัตว์ไม่ได้สัตว์ที่แจกก็ไม่ได้เลยครับ สร้างที่ชื้อสัตว์แล้วในร้านไม่มีสัตว์เลย

 60. khunan.k November 15, 2019 at 12:23 pm

  พี่เอกเลี้ยงสิงโตให้ดูทีพี่

 61. Elicohm November 16, 2019 at 6:42 am

  สรุปกูก็ไม่รู้ว่าทำไมพี่ไม่เล่น Home sweet home2

 62. Nalita Zeng-ngi November 16, 2019 at 7:03 am

  เคยเล่นtyphoon zooค่ะ พอมาดูเกมนี้เลยคิดถึงเกมแนวนี้เลยค่ะ

 63. สมบูณร์ หรี่เรไร November 16, 2019 at 1:00 pm

  พี่คับที่มันตีกันเพราะเมีย

 64. smeen21 jubjub November 16, 2019 at 3:46 pm

  Heartland จบ สวนสัตว์ต่อเลยยย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *